• Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • RSS Feed

3. 5. 2017

Orff Institute

 

Je mnoho miest na svete, do ktorých sa človek veľmi ľahko zamiluje. Avšak mesto, ktoré na vás kričí MILUJ MA!, je možné milovať a nenávidieť zároveň. Salzburg je práve to mesto, ktoré do vás priam kope, aby ste ho milovali. A robí to tak brutálne a zároveň prirodzene. 
Na vlakovej stanici, po príchode do Salzburgu vám oči vybíja mohutná skalistá hora. Len tak, akoby nič...

Ďalším kopancom bol Orffov Inštitút. Škola, do ktorej chodia takmer všetci na bicykli a v teplákoch! Samozrejme okrem týchto (zdanlivo nepodstatných) pozitív je mnoho ďalších.
Orffov inštitút sa nachádza mimo centra Salzburgu, hneď vedľa športového areálu, parku a domov so statkami, obrovskými záhradami a poliami. Krásne prostredie dopomáha vytvárať čarovnú atmosféru inštitúcie.


Štúdium je bakalárske (3 roky) a magisterské (2 roky) v nemčine, a špeciálny kurz (9 mesiacov) v angličtine. Základne piliére výučby tvorí hudba, pedagogika a tanec. Hospitačný týždeň ponúka možnosť komukoľvek prísť navštíviť Orffov Inštitút a vidieť proces vyučovania. Na začiatku týždňa som dostala zoznam s ponukou otvorených hodín a kurzov, na ktoré sa môžem prísť pozrieť. Veľkou zaujímavosťou boli hodiny tanca. Jednej som sa aj aktívne zúčastnila a bola to naozaj zábava a zážitok. Z každej navštívenej hodiny bolo cítiť pohodu a príjemnú atmosféru. A to sa samozrejme netýkalo len vyučovania ale aj celkového života v škole. Inšpiráciu mi poskytli hodiny praktickej pedagogiky, ktoré prebiehajú troma spôsobmi:
 - učenie detí, ktoré každý týždeň rodičia privezú do Inštitútu. Traja študenti si pripravia pre deti hudobné aktivity v nadväznosti na to, čím sa deti zaoberali na predchádzajúcich hodinách. Okrem študentov, ktorí vedú vyučovanie sú tam študenti, ktorí hrajú na nástrojoch. Samozrejme nechýba tam pedagóg, ktorý celý proces sleduje a po skončení hodiny dáva študentom spätnú väzbu.
- učenie telesne postihnutých prebieha formou kapely. Študent, ktorý chce mať osvedčenie na to, aby mohol učiť telesne postihnutých musí celý semester viesť nácviky kapely. V tejto kapele hrajú okrem telesne postihnutých aj študenti školy. Všetci študenti chodia na nácvik pol hodinu pred začatím a pripravujú miestnosť. Vyučujúci je znovu v pozícii koordinátora a kouča, ktorý dáva spätnú väzbu.
- ďalšou formou praktickej pedagogiky je vzdelávania učiteľov hudby. Raz za mesiac sa učitelia hudobnej výchovy základných škôl stretávajú v Inštitúte, kde si pre nich študenti pripravujú hudobné činnosti, ktoré môžu následne využiť na svojich hodinách hudobnej výchovy. Každý učiteľ okrem zážitku a inšpirácie dostane papier s postupom a prípadne s notovým materiálom.


Orffov Inštitút ponúka mnoho zaujímavostí, inšpirácií, podnetov, nápadov... Pre mňa však bolo najkrajšie vidieť, ako študenti chcú. Dobrovoľne a s radosťou pracujú, zaujímajú sa a hlavne to, že sú samostatní. Každý študent vie hrať minimálne na dvoch až troch nástrojoch, spieva, tancuje a učí (všetko na vysokej úrovni)!
V závere môjho pobytu sa uskutočnil veľký koncert v prekrásnej Gunild Keetman sále, ktorá pripomína koncertnú sálu bratislavskej A4. Koncert, alebo White box (ako sa to nazýva u nich), je prezentáciou rôznorodých výstupov, ktoré študenti nacvičili buď s pedagógmi alebo sami. Celá réžia White box je tiež práca študentov, od dramaturgie cez uvádzanie čísel (veľmi kreatívnym spôsobom-pantomíma sprevádzaná zvukmi elementárnych Orffových nástrojov) až po technické zabezpečenie. Jedinečná priateľská a podporujúca atmosféra bolo súčasťou vystúpenia. Na záver koncertu vystúpila kapela, ktorá vyzvala divákov k tancu na pódiu.
Moja skúsenosť a týždeň v Salzburgu bol jeden z najsilnejších zážitkov v mojej ,,kariére" študenta. Ak budete mať niekedy možnosť určite sa choďte pozrieť aspoň na to prekrásne prostredie.
V lete sa uskutoční Medzinárodný letný ,,Kurz stretnutia" Orff a klasická hudba na Slovensku v Nitre, a už teraz sa neviem dočkať toho, ako znovu budem môcť zažiť to, čo v Salzburgu.
Celkový počet zobrazení stránky

 
© 2012. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff